O NÁS

PROFIL ADVOKÁTA

PRÁVNÍ SLUŽBY

KONTAKT 
 

 

Mountains

 

Naše vize je poskytovat právní
služby především:

 

ZODPOVĚDNĚ

srozumitelná komunikace, maximální pozornost a využití všech právních postupů při řešení každého případu

 

KVALITNĚ

ke každému případu přistupujeme s maximální profesionalitou

 

EFEKTIVNĚ

dbáme na vytvoření optimálního řešení s přihlédnutím k Vašemu časovému i finančnímu zatížení

 

O kanceláři

Advokátní kancelář Mgr. Petry Macounové poskytuje právní služby ve všech oblastech práva (občanského, pracovního, obchodního, správního, trestního a insolvenčního ...) se zaměřením na odškodnění poškozených nebo pozůstalých z dopravních nehod, zaměstnanců v souvislosti s pracovním úrazem či onemocněním nemocí z povolání.

 

Advokátní kancelář se dále zaměřuje na obhajobu pachatelů trestných činů spáchaných v dopravě (např. jízda pod vlivem návykové látky, ublížení na zdraví z nedbalosti, maření výkonu rozhodnutí a vykázání, atd.) a zastupování obviněných v přestupkovém řízení.

 

Advokátní kancelář rovněž zajišťuje vymáhání pohledávek, sepis a revizi smluv, sepis insolvenčních návrhů a ostatních podání v rámci insolvenčního řízení, agendu týkající se rodinného práva (např. rozvody, úpravu poměrů k nezletilým dětem, výživné, aj.) a práva dědického.

 

Advokátní kancelář zastupuje své klienty před soudy všech instancí, před orgány činnými v trestním řízení a před správními orgány.

 

Odměna za právní služby

Výše odměny za právní služby závisí na složitosti a časové náročnosti případu. Z tohoto důvodu jsme schopni Vám výši naší odměny za právní služby sdělit až po alespoň částečném nástinu Vašeho požadavku na zajištění právních služeb. V takovém případě Vám můžeme nabídnout z široké škály způsobu odměňování (odměna za úkon, hodinová odměna, paušální odměna, odměna z vymožené částky, odměna z tarifní hodnoty pohledávky), a to v závislosti na požadované právní službě.

 

Závěrem

Naše advokátní kancelář je připravena Vám zajistit odpovídající profesionální právní služby tak, aby bylo dosaženo všech Vašich práv, neboť se vždy řídíme heslem „Bdělým náleží právo.“

 

                                                                                                                

                                                                                                     Mgr. Petra Macounová

 

Nejčastější dotazy:

Na co mám nárok po dopravní nehodě?

Jak postupovat po dopravní nehodě?
Způsobil/a jsem dopravní nehodu.
Nedohodli jsme se na viníkovi dopravní nehody.
Spáchal/a jsem přestupek.
Stal se mi pracovní úraz.
Mám nemoc z povolání.

 

 

 

MGR. PETRA MACOUNOVÁ, sídlem: Tovaryšský vrch 1358/3, 460 01 Liberec, tel: 723 099 540, e-mail: macounova@akmacounova.cz

Tento server byl naposledy aktualizován dne 04. 03. 2018